Hồ Thị Ngọc Giàu
bình luận
Hồ Thị Ngọc Giàu em là học viên ở Mỹ viện Thảo Nguyên em đang học ở đây rất tốt và có các dịch vụ tốt và các bạn nhân viên điều tốt.