Quỳnh Nguyễn
bình luận
Có đứa bạn giới thiệu qua làm chân mày giá ưu đãi. Liều qua thử. Mà công nhận đẹp nha các bạn. Qua mới biết mỹ viện Thảo Nguyên có nhiều chi nhánh và nổi tiếng vậy. Cảm ơn Thảo Nguyên đã làm chân mày cho mình. Mình sẽ giới thiệu nhiều bạn cho bạn. Dịch vụ tốt và chất đấy.